logotyp

Våra konsulttjänster

Flytande bränsle

Rodsta Consulting kan tillhandahålla rådgivning om blandningsrecept för bensin och diesel till alla typer av förbränningsmotorer. Spetskompetens om hur vätebehandlade förnybara komponenter påverkar dieselbränsle. Rådgivning ges också om hur bränsles köldegenskaper kan förbättras samt rådgivning kring hur etanol och metanol inverkar på olika kvalitetsparametrar

Markförädling

Rodsta Consulting har stor erfarenhet av flera saneringsprojekt av nedlagda bränsledepåer och framtagande av historiska dokument rörande tidigare verksamhet på området.

Rådgivning tillhandahålls också vid koordinering av saneringsinsatser och kommunikation med andra aktörer. Med stor erfarenhet inom området har Rodsta Consulting ett brett kontaktnät som underlättar dessa processer.

Ekonomi och avtal

Rodsta Consulting kan också hjälpa till med att ta fram avtal för samarbete, inhyrning och uthyrning av cisterner, försäljning av anläggningsegendom, lokaluthyrning samt arrenden. Tack vare gedigen erfarenhet från såväl raffinaderier som bränsledepåer finns en stor lokalkännedom om olika anläggningar runt om i hela Sverige och Norge.

Porträtt på Björn

Om Rodsta Consulting


Björn Rödsta som är ägare till Rodsta Consulting har agerat i oljebranschen i drygt 40 år. Genom sin gedigna erfarenhet som anställd på både BP och Preem har Björn samlat på sig stor kunskap om branschen. 


Tidigare arbetsbefattningar är bland annat Head of production specialfuel, och Laboratory manager på Preems raffenadri i Göteborg. 


Erfarenhet finns inom produktkunskap, ekonomi, avtal och markförädling. Efter avslutad anställning startades bolaget Rodsta Consulting i syfte att tillhandahålla tjänster som berör tidigare erfarenhet.

Välkommen att kontakta Rodsta Consulting